Vækst og vækstvilkår 2018 – Region Sjællland

Opsummering

Vækst og vækstvilkår 2018 præsenterer aktuelle, erhvervsrelevante indikatorer for Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Indikatorerne dækker erhvervsmæssige præstationer, der bl.a. vedrører værdiskabelse, produktivitet, antal nye virksomheder, beskæftigelse og eksport i sjællandske virksomheder. Rapporten indeholder endvidere relevante nøgletal for de lokale vækstvilkår med fokus på arbejdsmarked, pendling, uddannelse, erhvervsindkomster samt virksomhedernes brug af erhvervs- og innovationsfremme, mv.

Regionsrapporten giver et solidt videngrundlag for at styrke og målrette den erhvervspolitiske indsats til gavn for lokal vækst- og erhvervsudvikling og viser bl.a. følgende:

  • Region Sjælland har de senere år oplevet pæn fremgang i den samlede værdi, som skabes i regionens private virksomheder.
  • Beskæftigelsesfremgangen er særligt båret af de større virksomheder med mere end 20 ansatte.
  • Region Sjælland har den næsthøjeste andel af nyetablerede virksomheder blandt de danske regioner, kun overgået af Region Hovedstaden.
  • Et voksende antal af Region Sjællands indbyggere pendler, og flere pendler længere for at arbejde.
  • 40 pct. af arbejdsstyrken i Region Sjælland har en erhvervsfaglig baggrund. Det er en lidt højere andel end i de øvrige regioner.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os