Vækst og vækstvilkår 2018 – Region Sjællland

Opsummering

Vækst og vækstvilkår 2018 præsenterer aktuelle, erhvervsrelevante indikatorer for Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen. Indikatorerne dækker erhvervsmæssige præstationer, der bl.a. vedrører værdiskabelse, produktivitet, antal nye virksomheder, beskæftigelse og eksport i sjællandske virksomheder. Rapporten indeholder endvidere relevante nøgletal for de lokale vækstvilkår med fokus på arbejdsmarked, pendling, uddannelse, erhvervsindkomster samt virksomhedernes brug af erhvervs- og innovationsfremme, mv.

Regionsrapporten giver et solidt videngrundlag for at styrke og målrette den erhvervspolitiske indsats til gavn for lokal vækst- og erhvervsudvikling og viser bl.a. følgende:

  • Region Sjælland har de senere år oplevet pæn fremgang i den samlede værdi, som skabes i regionens private virksomheder.
  • Beskæftigelsesfremgangen er særligt båret af de større virksomheder med mere end 20 ansatte.
  • Region Sjælland har den næsthøjeste andel af nyetablerede virksomheder blandt de danske regioner, kun overgået af Region Hovedstaden.
  • Et voksende antal af Region Sjællands indbyggere pendler, og flere pendler længere for at arbejde.
  • 40 pct. af arbejdsstyrken i Region Sjælland har en erhvervsfaglig baggrund. Det er en lidt højere andel end i de øvrige regioner.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning.

Kontakt os