Videngrundlag for erhvervsfremmeindsatsen på Mors

Opsummering

IRIS Group har gennemført en erhvervsanalyse af Morsø Kommune, der har afdækket de forskellige lokale rammebetingelsers betydning for erhvervslivets vækst og udvikling i de kommende år.

Gennem en stor spørgeskemaundersøgelse med svar fra næsten 300 lokale virksomheder giver analysen et systematisk indblik i tilfredsheden og betydningen af de forskellige lokale rammevilkår. Derudover giver analysen indblik i, hvordan det lokale erhvervsliv har udviklet sig inden for de seneste år på en række statiske nøgleindikatorer.

Analysen er gennemføret på vegne af Morsø Erhvervsråd og udgør et faktabaseret videngrundlag for den fremadrettede erhvervsindsats på Mors. Følgende konklusioner kan fremhæves:

  • Tilbagegangen i beskæftigelsen er stoppet, og fra 2015-17 har væksten været på niveau med omegnskommuner og resten af regionen.
  • Det er især de lokale industrivirksomheder, der driver væksten.
  • Virksomhederne har moderate vækstforventninger til de kommende tre år.
  • Der er især behov for forbedringer af de lokale rammebetingelser inden for infrastruktur og adgang til faglært arbejdskraft.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os