Erhvervsanalyse af Kolding Kommune

Opsummering

IRIS Group har gennemført en erhvervsanalyse af Kolding Kommune. Analysen er udarbejdet for Business Kolding og kortlægger Kolding Kommunes erhvervsmæssige præstationer, og hvilke erhverv der skiller sig ud som kommunens styrkepositioner. Analysen kigger også på, hvor virksomheder inden for kommunens styrkepositioner ser et behov for at styrke den lokale erhvervsfremmeindsats.

I analysen benytter vi registerdata fra Danmarks Statistik og interviews med virksomheder til at give et faktuelt overblik over kommunens erhvervsliv samt en dybere indsigt i de kritiske vækstbetingelser blandt de toneangivende virksomheder i kommunen.

Analysen viser bl.a., at:

  • Kolding fremstår som en stærk erhvervskommune med mange private arbejdspladser, stor samlet vækst og en høj andel vækstvirksomheder, når der sammenlignes med resten af landet.
  • Kolding huser fire stærke erhvervsklynger – maskiner & udstyr til fødevaresektoren, engroshandel & logistik, energiteknologi og it-erhvervet (spirende styrkeposition).
  • De fire klynger bygger i høj grad på stedbundne styrker og kompetencer, der er udviklet over en årrække i området.
  • På tværs af de fire erhvervsmæssige styrkepositioner fremstår tre udfordringer som centrale for virksomhederne:i) Adgang til kompetencer og risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft.
    ii) Behov for at løfte innovationsniveauet yderligere i SMV’erne og indgå i samarbejde med bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
    iii) Grøn omstilling og dokumentation af bæredygtighed.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os