Erhvervsfremme under lup − Køge Kommune

Opsummering

IRIS Group har udviklet en ny publikation, som skal give kommunerne et stærkere grundlag for at evaluere og videreudvikle den lokale erhvervsfremmeindsats.

Titlen er ”Erhvervsfremme under lup”, og konceptet er udviklet i et tæt samarbejde med seks kommuner – Køge, Guldborgsund, Holbæk, Lolland, Randers og Aalborg.

Gennem et nyt og unikt datagrundlag giver publikationen viden om:

  • Brugerne af den lokale erhvervsservice i den enkelte kommune – herunder deres sammensætning på alder, virksomhedstyper, brancher, mv.
  • Effekterne af den lokale erhvervsfremme – herunder effekter på kompetencer og forretningsgrundlag samt effektiviteten af den lokale erhvervsservice som indgang til det samlede erhvervsfremmesystem.
  • Indikatorer for kommunens generelle erhvervspræstationer – herunder iværksætteri, vækstvirksomheder, internationalisering, uddannelsesniveau, produktivitet og specialisering.
  • Erhvervslivets ønsker til den fremtidige lokale erhvervsfremmeindsats.

“Erhvervsfremme under lup” er målrettet den enkelte kommune, og den holder indsats og resultater op mod et gennemsnit af andre kommuner.

Efter at udviklingsprojektet nu er afsluttet, tilbyder vi publikationen til alle kommuner. Du kan læse mere herom i nedenstående link. Som det fremgår, arbejder vi med flere moduler, som den enkelte kommune kan til- eller fravælge:

”Erhvervsfremme under lup – læs mere om konceptet”

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os