Industriel konkurrencekraft i Danmarks produktionscentrum

Opsummering

IRIS Group har gennemført en undersøgelse af industriens behov for viden, kompetencer og innovationssamarbejde i Trekantområdet.

Undersøgelsen er foretaget for Trekantområdet Danmark og Danish International Manufactoring Academy (DIMA) og baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt industrivirksomheder i Trekantområdet.

Analysen viser bl.a.:

  • At produktionsvirksomhederne i Trekantområdet vil blive påvirket af mange nye trends. Der er et stort flertal, der forventer, at trends inden for klima, bæredygtig produktion, digitalisering og forsyningssikkerhed vil påvirke deres produkter og produktion.
  • At de nye trends i høj grad kommer til at afspejle sig i virksomhedernes investeringer. Et stort antal virksomheder forventer inden for de næste par år at investere i robotteknologi, automationsteknologi, energi- og CO2-besparende teknologier og materialeteknologi.
  • At et stort flertal af de adspurgte virksomheder i de kommende år forventer at skabe innovation inden for produktudvikling, nye processer og nye services knyttet til produkterne (servitization).
  • At mange virksomheder både forventer et bredt samarbejde om innovation og efterspørger nye erhvervsfremmeinitiativer.
  • At især kompetencer inden for digitalisering, data, automation, produktionsteknologi og bæredygtig produktion får stigende betydning. Men også inden for strategi, forretningsudvikling og salg stiger kompetencekravene i de fleste virksomheder.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os