Evalueringer og effektmålinger

Vi er specialister i evaluering og effektvurdering af innovations- og erhvervspolitiske virkemidler. Vi er eksperter i at dokumentere de effekter, som et initiativ skaber, og i at måle og vurdere resultaterne af de aktiviteter, som danner grundlag for effekterne. Vi baserer os på den nyeste evalueringsteori og vores ambition er altid at levere evalueringer, som skaber ny indsigt og fører til reelle forbedringer. Vi samarbejde ofte med vores kunder om forankring af evalueringsresultater.

Vi hjælper typisk vores kunder med:

  • Effektvurdering af konkrete erhvervs- og innovationspolitiske virkemidler.
  • Evalueringer og anbefalinger baseret på international god praksis.
  • Estimering af samfundsøkonomiske effekter og impact.

Publikationer inden for: Evalueringer og effektmålinger

Se flere af vores publikationer