Evalueringer og effektmålinger

Vi er specialister i evaluering og effektvurdering af innovations- og erhvervspolitiske virkemidler. Vi baserer os på den nyeste evalueringsteori. Vi er både eksperter i at dokumentere de effekter som et initiativ skaber og i at måle og vurdere resultaterne af de aktiviteter, som danner grundlag for effekterne. Vores ambition er altid at levere evalueringer, som skaber ny indsigt og fører til reelle forbedringer. Ofte samarbejder vi med kunderne om forankring af evalueringsresultater.

Vi hjælper typisk vores kunder med:

  • Effektvurdering af konkrete erhvervs- og innovationspolitiske virkemidler.
  • Evalueringer og anbefalinger baseret på international god praksis.
  • Estimation af samfundsøkonomiske effekter og impact.

Publikationer inden for: Evalueringer og effektmålinger

Se flere af vores publikationer